Vartotojo sutikimas

Naudojantis šia svetaine jums neleidžiama vykdyti jokios veiklos, kuri yra neteisėta, įžeidžianti, užgauli, kuri pažeidžia trečiųjų šalių teises ar kuri neleidžia kitiems naudotojams naudotis šia svetaine. Jūs negalite naudotis šia svetaine platindami ar siųsdami bet kokią informaciją, platindami kūrinius, kurie yra autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai, neturėdami teisių ar įgaliojimų šiems veiksmams. Jūs sutinkate atlyginti svetainės administracijos nuostolius ir išlaidas (įskaitant pagrįstus mokesčius teisininkams) ir apsaugoti ją nuo tokių nuostolių, išlaidų ir atsakomybės, atsirandančių arba kylančių dėl trečiųjų šalių pretenzijų, reiškiamų dėl to, kaip jūs naudojatės svetaine. Svetainės administracija pasilieka teisę nepranešę bet kuriuo metu nutraukti jūsų prieigos prie tinklalapio galimybę dėl bet kurios priežasties.

Esant suinteresuotų asmenų kreipimuisi, svetainės administracija pašalins šių asmenų teises pažeidžiančią ar kitą kenkėjišką informaciją iš svetainės.